Slik lager du klippfisk

1.

Fisken flekkes

(dvs at den skjæres opp, og 2/3 av ryggbeinet fjernes).

2.

Legg fisken i salt i minimum 3 uker

3.

Tørk

I 2017 ble det eksportert 89.158 tonn klippfisk fra Norge. Verdien var på ca 4,1 milliarder. De største kjøperne er Portugal, Brasil og den Dominikanske Republikk. Italia, Jamaica og Frankrike er også store kjøpere.

Lorentz A. Lossius AS eksporterer klippfisk av torsk, sei, brosme og longe. I tillegg til klippfisk leverer vi saltfisk og tørrfisk, og flere ulike produkter kan gjerne kombineres i en og samme ordre. Firmaet har en fleksibel organisasjon, og kan på kort varsel levere store kvantum.

  • Vi har lang erfaring, både innen produksjon og markedskunnskap.
  • Vi leverer både store og små partier.
  • Vi pakker også konsumpakker for ulike marked.
  • Våre lokaler er godkjent av Mattilsynet.
  • Lorentz A. Lossius AS er medlem av Sjømat Norge.